עורך דין דורון לוי - שוק ההון ודיני ניירות ערך
עורך דין דורון לוי - תחרות מס בין מדינות

תחרות המס בין המדינות – עו"ד דורון לוי

המציאות הנוכחית, שבה כל מדינה שומרת על זכותה המסורתית לקבוע עצמאית את משטר המס שלה, בהתאם לערכיה, לצרכיה ולאינטרסים שלה, יוצרת עולם שבו קיים מגוון רחב מאוד של משטרי מס. יכולתה של המדינה לעצב את משטר המס שלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בסביבה גלובלית שבה המשקיע כבר אינו מחויב להשקיע בד' אמותיו, מאפשרת "שוק עולמי" של משטרי מס. שוק זה מייצר למדינות – בייחוד למדינות המתפתחות המשוועות להון ולטכנולוגיה – הזדמנות להשתתף בתחרות על לבו (או על כספו, ליתר דיוק) של המשקיע, לשם השאת כלכלותיהן.

* קטע מתוך הספר "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל". מחברים: עו"ד דורון לוי, רו"ח איתן אסנפי.

נגישות