עורך דין דורון לוי - שוק ההון ודיני ניירות ערך
עורך דין דורון לוי - כלכליסט

עורך דין דורון לוי: תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות שהושקעו בחיפושי שדות נפט | כלכליסט

מהי אסטרטגיה של קיזוז הפסדי הון מול רווחים עסקיים באמצעות השקעות בשותפויות לחיפושי נפט וגז? עורך דין דורון לוי הסביר על העניין באתר כלכליסט: "אם לנישום יש גם הפסדי הון וגם רווחים עסקיים, השקעה בשותפות לחיפושי נפט וגז עם הפסדים עסקיים משמעותיים יכולה להיות יתרון. תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות שהושקעו בחיפושי שדות נפט על ידי השותפות. הכנסות השותפות מיוחסות לאחר מכן לבעלי יחידות השתתפות, מה שיוצר הזדמנות לנישום לקזז את ההפסדים העסקיים של השותפות מול הכנסותיהם העסקיות האחרות".

עוד הוסיף: "בסוף השנה יכולים מחזיקי יחידות בשותפויות לחיפושי גז ונפט ליהנות ממשטר מס מיוחד. זה מאפשר להם ליצור הפסד עסקי שוטף לצורכי מס, במיוחד ביחידות עם הפסדים מפעילות חיפושים. חשוב לציין כי אסטרטגיה זו מאפשרת המרת הפסד הון להפסד עסקי, אשר לאחר מכן ניתן לקזז כנגד הכנסות עסקיות אחרות, מה שמספק אפיק ייחודי לתכנון מס".

נגישות