עורך דין דורון לוי - שוק ההון ודיני ניירות ערך
עורך דין דורון לוי עדכון מס

עורך דין דורון לוי: עדכון על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

עורך דין דורון לוי מסביר בעדכון זה, יחד עם עו"ד רחלי גוז-לביא ועו"ד יפעת וייס ממחלקת מיסים בעמית, פולק, מטלון ושות', על "הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרנות השקעה), התשפ"ג-2023".  חלק מפרטי הצעת החוק הן: "התייחסות הפיסקלית לקרנות השקעה והקניית ודאות מיסויית באשר לשיעורי המס אשר יחולו על הכנסות המיוחסות למשקיעים יחידים בקרנות השקעה. על פי נוסח ההצעה הנוכחי יתווסף לפקודה סעיף 63א, במסגרתו ייקבע כי הכנסה של שותף מוגבל יחיד מהשקעה ב"קרן השקעות בנכסים פיננסיים" אשר תעמוד בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, תחוב בשיעורי המס החלים על יחידים בגין רווחי הון, דיבידנד או ריבית, לפי העניין ולא בשיעורי מס החלים על הכנסה מעסק".

נגישות