עורך דין דורון לוי - שוק ההון ודיני ניירות ערך
עורך דין דורון לוי - מיסוי בינלאומי

ניטרליות פיסקלית בייצוא הון ובייבוא הון | עורך דין דורון לוי

אחד משיקולי היעילות המרכזיים הנבחנים בספרות ביחס לכל אחת משיטות המס הללו, מעבר לשיקולים שהוזכרו לעיל, הוא שיקול הניטרליות במסים. במונח ניטרליות במסים הכוונה היא להנהגת שיטת מס שלא תשפיע על שיקוליו העסקיים של המשקיע הפוטנציאלי בשאלות כיצד לבצע את השקעותיו והיכן לבצען. הנחת היסוד היא כי על מנת לקדם את הקצאת המשאבים היעילה בעולם, יש לנטרל את שיקולי המס ממערכת שיקוליו העסקיים של המשקיע. בעולם שקיימת בו ניטרליות במסים, החלטה על דרך ההשקעה ועל מקום ההשקעה תוכרע אך ורק על פי היכולת להשיג תשואה מרבית לפני מס.

 את שיקול הניטרליות במסים ניתן לגייס כתמיכה הן ביחס לשיטת המס הטריטוריאלית והן ביחס לזו הפרסונלית. זאת, כתלות בפן של הניטרליות שנבחר להדגיש – ניטרליות במס בהיבט של ייצוא הון, ניטרליות במס בהיבט של ייבוא הון, וניטרליות לאומית. מקובל לסבור כי שיטת המס הטריטוריאלית מקדמת ניטרליות פיסקלית בייבוא הון (Capital Import Neutrality – CIN), ואילו שיטת המס הפרסונלית מקדמת ניטרליות בייצוא הון (Capital Export Neutrality – CEN).

* קטע מתוך הספר "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל". מחברים: עו"ד דורון לוי, רו"ח איתן אסנפי.

נגישות